Avís legal

Avís legal de l'Hotel Lauria

La teva confiança és la nostra prioritat!

Avís legal de l'Hotel Lauria

Aquest avís legal regula l'accés i l'ús del lloc web de l'Hotel Lauria (d'ara endavant, l'Hotel), amb domicili al carrer Rambla Nova, 20, 43004 Tarragona, Espanya i amb número d'identificació fiscal B43042463.

L'accés al lloc web de l'Hotel i la utilització dels seus serveis implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions que es detallen a continuació.

Propietat intel·lectual i industrial

L'Hotel és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts del lloc web, incloent-hi, a títol enunciatiu, els textos, fotografies, dissenys, programari, codi font, logos, marques, noms comercials, o qualsevol altre signe distintiu o element protegit per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida qualsevol reproducció, distribució, comercialització, transformació o divulgació no autoritzada dels continguts del lloc web, tret d'autorització expressa de l'Hotel.

Responsabilitat

L'Hotel no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de l'ús del lloc web i dels seus continguts, incloent-hi, a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc web, transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, o qualsevol altre dany o perjudici que es pugui derivar de l'accés o l'ús del lloc web.

Enllaços externs

El lloc web de l'Hotel pot contenir enllaços a altres llocs web externs que són propietat de tercers. L'Hotel no serà responsable del contingut d'aquests llocs web externs ni de qualsevol altre dany o perjudici que es pugui derivar de l'accés o ús d'aquests.

Modificacions

L'Hotel es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís els continguts, termes i condicions del lloc web.

Legislació i jurisdicció aplicable

L'accés i l'ús del lloc web de l'Hotel es regiran i s'interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o ús del lloc web de l'Hotel, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Tarragona (Espanya), renunciant a qualsevol altre fur que hi pogués correspondre.